Fiscale voordelen stoelmassage-aanbod

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 is voor werkgevers de werkkostenregeling ingegaan. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De nieuwe regeling is gelukkig veel simpeler. U mag vrijwel alles vergoeden en verstrekken aan uw werknemers, zolang u er maar voor zorgt dat u onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is 1,2% van de totale fiscale loonsom van uw organisatie. Zolang u niet meer vergoedt dan dit bedrag, hoeft u geen (zeer strenge) eindheffing van 80% aan de Belastingdienst te betalen. U hoeft ook niet te verantwoorden waar u het bedrag aan heeft uitgegeven.

De werkkostenregeling kent dus een maximum (1,2% van de totale loonsom). Wanneer u uw medewerkers stoelmassage aanbiedt als onderdeel van een arbo-plan dan valt dit buiten het bovengenoemde forfait. Hierdoor blijft de ruimte van 1,2% ongemoeid. Stoelmassages aanbieden vanuit een arbo-plan kent geen maximum en kunt u onbeperkt aanbieden.

De voorwaarden waaraan het stoelmassage-aanbod moet voldoen om buiten de 1,2% te vallen zijn:

* De stoelmassage is opgenomen in het arboplan van de onderneming.
* De stoelmassage past bij het arboplan
* De massage wordt op de werkplek tijdens kantooruren uitgevoerd.
* De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.
* De werknemer geniet geen aanmerkelijke privé-besparing door de stoelmassage.

Kunnen zzp’ers kosten voor stoelmassage als bedrijfskosten opvoeren?

Uit de voorwaarde dat er geen sprake mag zijn van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer, kan afgeleid worden dat dit niet kan. Tenzij u kunt aantonen dat u de stoelmassages echt nodig heeft, omdat u anders uw werk niet kunt uitvoeren. Vraag aan de belastinginspecteur of in uw geval de kosten aftrekbaar kunnen zijn. Niet geschoten is altijd mis.

Meer informatie over werkkostenregeling kunt u vinden op de website van de belastingdienst!